Pauline Hertsenberg

Rembrandtstraat 13

2678 AT  De Lier

Tel.: (0174) 51 78 02

E-mail: bizzie@xs4all.nl

CREATIEVE WORKSHOPS

Hobby Atelier Bizzie

 

Najaar 2021:

Maandag
19.30-22.00

30 aug
13 sept
27 sept
11 okt
25 okt
15 nov
22 nov
  6 dec
  3 jan
17 jan

 

Dinsdag
19.30-22.00

31 aug
14 sept
28 sept
12 okt
26 okt
16 nov
23 nov
  7 dec
  4 jan
18 jan

Woensdag
09.00-11.30

  1 sept
15 sept
29 sept
13 okt
27 okt
15 nov
24 nov
  8 dec
  5 jan
19 jan

Donderdag
09.00-11.30
19.30-22.00

  2 sept
16 sept
30 sept
14 okt
28 okt
16 nov
25 nov
  9 dec
  6 jan
20 jan

Maandagavond: nog 2 plaatsen vrij

Dinsdagavond: vol

Woensdagochtend: nog 4 plaatsen vrij

Donderdagochtend: nog 3 plaatsen vrij

Donderdagavond: nog 3 plaatsen vrij

 

De strippenkaart kost € 60,- en is geldig voor 1 seizoen van 10 genoemde datums. Telkens op de eerste les van een nieuwe periode betaal je 10 lessen vooruit.
Je kunt je verhinderingen binnen hetzelfde seizoen inhalen op een andere keer door dat vooraf te melden en mits er voldoende plaats is (maximaal 12 personen per groep). Geef het dus even door als je verhinderd bent, een ander kan dan in jouw plaats inhalen.
Ieder seizoen beginnen we met een schone lei. Overgebleven strippen aan het eind van een seizoen komen te vervallen, deze worden dus niet vergoed of ingehaald.
Als je halverwege het seizoen stopt, volgt geen restitutie. Zonder tegenbericht wordt je plaatsje automatisch voor je gereserveerd in het volgende seizoen.

 

ALL RIGHTS RESERVED PAULINE HERTSENBERG  © HOBBY ATELIER BIZZIE DE LIER

HOBBY ATELIER BIZZIE IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG ONDER NUMMER 56744080

REKENINGNUMMER ING-BANK: NL73 INGB 0006 4673 45 • BTW-ID: NL002024496B89